CMR
-kindlustus

Maanteevedudel on rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) järgi vedaja vastutuse ülempiir 8,33 SDR ühe kilo kauba brutokaalu kohta. SDR on rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx)
ja selle kurss esitatakse koos teiste valuutakurssidega vastavalt päevaseisule.

Näide: 500 kg brutokaaluga kauba korral kataks CMR-kindlustus praegu (märts 2015) kuni 8860 € suuruse kahju. Vajaduse korral on võimalik tellida kaubale lisakindlustus.

Soovid et kaup muretult kohele jõuaks?